Facebook Twitter Linked GPlus

031Zatrudnianie dojrzałych pracowników przynosi przedsiębiorstwu wymierne korzyści biznesowe – to fakt potwierdzony licznymi przykładami. Jakimi zasadami powinien więc kierować się pracodawca aby obie strony odczuwały satysfakcję?

W firmie ENERGA Hydro każdy nowo zatrudniony pracownik wybiera sobie spośród starszych pracowników mentora, któremu towarzyszy w codziennej pracy i który przekazuje mu swoją wiedzę. Zdaniem Izabeli Wąsik z  ENERGA Hydro  przynosi to konkretne korzyści: „Pracownicy  są bardziej związani z firmą i czują się za nią odpowiedzialni. To oczywiście skutkuje wysokim zaangażowaniem, dobrą atmosferą i przede wszystkim brakiem rotacji. A to już dla firmy konkretne zyski finansowe”.

To przykład dobrych praktyk stosowanych w firmach przywiązujących wagę do współpracy z osobami 50+. W obliczu procesu starzenia się ludności z którym w najbliższych latach przyjdzie nam się zmierzyć, staje się oczywiste i zrozumiałe, że zainteresowanie pracodawców powinno skierować się właśnie w stronę tej grupy społeczeństwa. Niestety jest ona często niedoceniana i zbyt rzadko brana pod uwagę na rynku pracy. To błąd popełniany często przez pracodawców. Dojrzali pracownicy dysponują bowiem doświadczeniem i umiejętnościami, które są dla przedsiębiorstw bardzo cenne. Poza tym osoby dojrzałe, z reguły lojalne w stosunku do swojej firmy, ograniczają koszty związane z rekrutacją nowego personelu. Do korzyści  bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą należy dodać także bardziej „miękkie” rezultaty, takie jak: przełamywanie stereotypów dotyczących osób 50+ oraz zmiana nastawienia do starszych pracowników; promowanie pozytywnego stosunku do pracy; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Bardzo ważną korzyścią jest również pozytywny, przyjazny wizerunek organizacji jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

Jak pokazuje badanie Bilans Kapitału Ludzkiego przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pewne zmiany pomału już widać. Coraz więcej przedsiębiorców świadomie wprowadza elementy zarządzania wiekiem (np. planowanie rozwoju kariery zawodowej, mentoring, szkolenia wewnętrzne, elastyczne godziny pracy), które pomagają zmniejszać koszty w firmie. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej.
Jakie jeszcze rozwiązania może stosować pracodawca, aby być firmą przyjazną dojrzałym pracownikom?
Przede wszystkim  nie dyskryminować pracowników ze względu m. in. na ich wiek. Tymczasem badania Bilans Kapitału Ludzkiego niestety wyraźnie pokazały, że w procesie rekrutacji wiek ma w dalszym ciągu duże znaczenie dla pracodawców – preferują oni kandydatów w wieku młodszym lub średnim.

Ważne jest również dostosowanie miejsca pracy do potrzeb starszych pracowników. Na projektowanie wnętrz przyjazne starszym pracownikom (design age-friendly) decyduje się w Europie coraz więcej biur. Działania takie bardzo ocieplają wizerunek co niewątpliwie zwiększa zaufanie do danego przedsiębiorstwa i buduje lojalność klientów.
Dobrą praktyką jest przenoszenie starszych pracowników na nowe, lepiej dopasowane do ich możliwości i potrzeb stanowiska pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub zaproponowanie im
elastycznego czasu pracy.

Wielorakie korzyści – zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw niesie również uczenie się międzypokoleniowe. Taki sposób kształcenia przybierać może w przedsiębiorstwie formę mentoringu, polegającą na tworzeniu par lub zespołów złożonych z osób w różnym wieku. Dzięki temu starsi pracownicy zyskują autorytet, czują się potrzebni i docenieni, młodsi zaś zdobywają potrzebną wiedzę. Dla przedsiębiorcy oznacza to może niższe koszty adaptacji nowych pracowników; mniejsze wydatki związane z kształceniem pracowników oraz większą wydajność ich pracy.

Jednak jednym z najważniejszych rozwiązań mających na celu stworzenie warunków pracy przyjaznych osobom starszym jest wdrożenie koncepcji zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Aby upowszechnić wiedzę o mechanizmach zarządzania wiekiem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorców” opracowała „Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach”. Jest to zestaw działań wewnątrz przedsiębiorstw i instytucji, które pozwalają racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby ludzkie, w tym pracowników w wieku starszym.

STAR PR

Polecane publikacje

 

baner 120 ktosiek okladka feniksbaner przeszlosc okladka baner lacza nas roznice okladka ok