Facebook Twitter Linked GPlus

W marcu, jak i w całym pierwszym kwartale 2013 roku, wśród ofert pracy zamieszczonych na portalu monsterpolska.pl, większość stanowiły ogłoszenia dla specjalistów z branży IT. Na drugim miejscu uplasował się sektor finansowy, a podium zamyka branża sprzedażowa. Najwięcej pracowników poszukiwały Centra Usług Wspólnych (SSC).

W marcu bieżącego roku ogólna liczba ofert pracy na monsterpolska.pl była aż o 43% niższa w porównaniu do marca 2012 roku. Spadek liczby ogłoszeń można zauważyć porównując również dane z całego pierwszego kwartału br. z tym samym okresem z roku poprzedniego – wynosi on 26%. „Jest to spowodowane przede wszystkim utrzymującymi się negatywnymi nastrojami pracodawców i zastojem na rynku pracy. Firmy szukają oszczędności, zatem nie rekrutują, a raczej redukują miejsca pracy” – komentuje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl, i dodaje: „Wciąż jednak odczuwalny jest brak specjalistów – osób nie tylko wykształconych i znających języki obce, ale i posiadających kompetencje miękkie oraz doświadczenie w swoim zawodzie, co doskonale widać na przykładzie branży IT oraz Centrów Usług Wspólnych”.

Specjaliści IT mogą przebierać w ofertach
Ponad połowa wszystkich ofert pracy, opublikowanych w marcu i pierwszym kwartale 2013 roku, dotyczyła branży IT. Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się specjaliści poszukiwani przez Centra Usług Wspólnych – niemal 1/3 ogłoszeń, skierowanych do pracowników IT, pochodziła właśnie od nich. Kandydaci zainteresowani pracą w tej branży powinni ukończyć kierunkowe studia i posiadać doświadczenie zawodowe. Muszą też znać język angielski, a ponadto, ceniona jest znajomość podstawowych języków programowania. Dobrze, jeśli posiadają kompetencje miękkie. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się: umiejętność pracy w zespole, otwartość, zaangażowanie i łatwość nawiązywania kontaktów.

Finansiści i handlowcy poszukiwani
Zarówno w marcu, jak i całym pierwszym kwartale 2013 roku, niemal co dziesiąta oferta pracy spośród opublikowanych na portalu monsterpolska.pl, była skierowana do pracowników z branży finansowej, z czego ponad 1/5 ogłoszeń pochodziła od Centrów Usług Wspólnych. Aplikujący kandydaci powinni wykazać się wykształceniem ekonomicznym oraz doświadczeniem na podobnym stanowisku. Od potencjalnych pracowników oczekiwano także znajomości języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz włoskiego. Wśród najczęściej powtarzających się wymagań w stosunku do kandydatów wymieniano również umiejętności interpersonalne, które są podstawą pracy z klientem.

Niewiele mniejszą, niż branża finansowa, popularnością cieszył się sektor sprzedaży. Wymagania w stosunku do kandydatów były różne – od obowiązku posiadania kilkuletniego doświadczenia, do legitymowania się zapałem do pracy. Przydatna jest także komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Centra Usług Wspólnych rekrutują coraz więcej
Branża SCC z miesiąca na miesiąc odnotowuje wzrost. W pierwszym kwartale bieżącego roku, na portalu monsterpolska.pl, niemal co piąta oferta pracy dotyczyła wakatu w tym sektorze. „Jeśli zaś porównać marzec br. do lutego br., miejsc pracy w sferze usług dla biznesu przybyło niemal o połowę – aż o 47%. To pozwala prognozować dalszy dynamiczny rozwój tego sektora” – komentuje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. Kandydaci zainteresowani pracą w SSC (Shared Services Center) muszą wykazać się kompetencjami miękkimi i społecznymi oraz znajomością języków obcych, także tych niszowych.

 

monsterpolska.pl

Polecane publikacje

 

baner 120 ktosiek okladka feniksbaner przeszlosc okladka baner lacza nas roznice okladka ok